CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
   
Povolenie JavaScript-u  

Povolenie JavaScript-u


Ak chcete vo Vašom browseri povoliť používanie JavaScript-u, postupujte podľa týchto inštrukcií:


Microsoft Internet Explorer:

 • V ponuke Nástroje/Tools vyberte Možnosti siete internet.../Internet Options a vyberte záložku Zabezpečenie/Security.
 • V dialógu Vyberte webovú zónu kliknite na Internet (ikonka zemegule) a potom kliknite na Vlastná úroveň.../Custom Level.
 • Posuvníkom prejdite na koniec zoznamu, kde sa nachádza sekcia Skriptovanie/Scripting.
 • V podsekcii Aktívne skriptovanie/Active Scripting zvoľte Povoliť/Enable. Kliknite na OK.
 • V opätovnej otázke zvoľte Áno/Yes.
 • Máte povolený JavaScript, načítajte znova stránku, ktorá využíva JavaScript.

Netscape Navigator:

 • V ponuke Edit zvoľte Preferences...
 • V zozname Category v ľavej časti dialógu, kliknite na Advanced.
 • Označte Enable Javascript for Navigator a potvrďte stlačením OK.
 • Máte povolený JavaScript, načítajte znova stránku, ktorá využíva JavaScript.

Opera:

 • Stlačte klávesu F12.
 • Zvoľte Povoliť JavaScript/Enable JavaScript.
 • Máte povolený JavaScript, načítajte znova stránku, ktorá využíva JavaScript.

Mozilla Firefox:

 • V ponuke Nástroje/Tools vyberte Možnosti.../Options...
 • Kliknite na záložku Obsah/Content (ikonka zemegule).
 • Označte Povoliť JavaScript/Enable JavaScript. Potvrďte stlačením OK.
 • Máte povolený JavaScript, načítajte znova stránku, ktorá využíva JavaScript.