CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Konkurencieschopný podnik  

Projekty


Konkurencieschopný podnik

Operačný program vzdelávanie Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ Európsky sociálny fond

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Charakterizácia projektu

V rokoch 2010 - 2013 sme realizovali projekt s názvom „Konkurencieschopný podnik“, spolufinancovaný zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu.

V rámci projektu sme vytvorili 3 akreditované vzdelávacie programy:
  • Rozvoj kľúčových osobnostných kompetencií zamestnancov
  • Kľúčové odborné kompetencie pracovníkov sektorov priemyslu
  • Rozvoj trénerských zručností

Tieto inovované vzdelávacie programy pomohli zamestnancom priemyselných podnikov zvýšiť a obnovovať kľúčové kompetencie, v oblasti odbornosti a osobnosti, potrebné pre trh práce. Lektori nadobudli kvalitné poznatky so zahraničným know-how, naučili sa zostavovať vzdelávacie programy a používať inovatívne metódy vzdelávania.

Vzdelávania sa zúčastnilo 40 lektorov ďalšieho vzdelávania a 458 zamestnancov pracujúcich v sektoroch stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický na Slovensku mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Absolventi vzdelávacích programov získali osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto z realizácie projektu

Začíname kurz lektorov ďalšieho vzdelávania   Lektori sa učia inovatívne metódy a techniky vo vzdelávaní
Začíname kurz lektorov ďalšieho vzdelávania   Lektori sa učia inovatívne metódy a techniky vo vzdelávaní
 
Koučing trénerov   Kreatívne techniky, brainstorming lektorov
Koučing trénerov   Kreatívne techniky, brainstorming lektorov
 
Kreativita a rozvoj tvorivého potenciálu   Učíme sa správne rozhodovať
Kreativita a rozvoj tvorivého potenciálu   Učíme sa správne rozhodovať
 
Veselá tímová práca   Riadenie zmeny
Veselá tímová práca   Riadenie zmeny
 
Kontinuálne zlepšovanie   Riešime problémy na pracovisku
Kontinuálne zlepšovanie   Riešime problémy na pracovisku
 
Operátori výroby a manažéri pracujú na CNC strojoch   Manažéri využívajú IKT
Operátori výroby a manažéri pracujú na CNC strojoch   Manažéri využívajú IKT
 
Obsluha CNC stojov   Slávnostné ukončenie projektu
Obsluha CNC strojov   Slávnostné ukončenie projektu