CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Projekty štrukturálnych fondov  

Projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z iných medzinárodných zdrojov

Viac ako 15 miliárd EUR bude poskytnutých zo štrukturálnych fondov Európskej únie na programovacie obdobie 2014 - 2020.

 
 

Poskytneme Vám:

šípkaInformácie o možnostiach získavania prostriedkov z fondov EÚ a iných medzinárodných zdrojov
šípkaVzdelávanie
šípkaAsistenčné služby pri tvorbe, príprave a implementácii projektov
šípkaMonitoring, finančné riadenie a evaluáciu projektov

Referencie:

V posledných rokoch sme zabezpečili komplexné asistenčné služby 28 firmám, 61 SZČO a 36 štátnym rozpočtovým organizáciám.
Pracujeme v konzorciu 5 krajín v projekte VALORG v oblasti cirkulárnej ekonomiky zameranom na tvorbu zelených pracovných miest.
V súčasnosti realizujeme a spolupracujeme na 6 projektoch.
 
     
    Európsky parlament