CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
História  

História

CKV vzniklo v roku 1999

Po úspešnom vstupe na trh sme získali akreditácie Ministerstva školstva SR, certifikovali lektorov a realizujeme významné poradenské a vzdelávacie projekty najmä pre klientov z bankového a finančného sektora.

V roku 2002:

CIPE, a.s.

sme sa stali exkluzívnym zástupcom francúzskej spoločnosti Cipe a.s., ktorá je lídrom na svetovom trhu v oblasti aktívnej pedagogiky, vo vývoji a predaji simulačných podnikových hier pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko.

V roku 2003: 2004: 2005: 2006:

pracujeme na projektoch financovaných EÚ.

Vás môžeme privítať vo vlastných priestoroch na Ružinovskej 5, Bratislava.

Absolvovala manažérka spoločnosti dlhodobé vzdelávanie CEES (Centrum Európskych štúdií v Strasburgu) pre expertov EÚ.

Sme úspešne implementovali projekty zo ŠF EÚ.

V roku 2007: 2008: 2009:

manažérka spoločnosti menovaná ako externý expert Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vedie Národnú tematickú sieť Zamestnanosť a prezentuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na medzinárodných konferenciách a vedie workshopy.

Poskytujeme asistenčné služby pri získavaní finančných prostriedkov z EÚ a dlhodobo pracujeme na projekte komplexného finančného vzdelávania v spolupráci s Univerzitou v St. Gallene, Švajčiarsko.

Poskytujeme klientom komplexné asistenčné služby pri vypracovaní a implementácii projektov a úspešne implementujeme projekty zo ŠF EÚ.

Zúčastňujeme sa na OPEN DAYS 2009 v Bruseli – European Week of Regions and Cities, najvýznamnejšie podujatie Výboru regiónov.

V roku 2010: 2011: 2012:

poskytujeme asistenčné služby pri získavaní finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov. Spolupracujeme s francúzskymi spoločnosťami CAFOC Conseil a GRETA.

Pracujeme na projekte Compares z komunitárnych programov s partnermi z Talianska, Francúzska a Švajčiarska.

Uzatvorili sme zmluvu a realizujeme projekt Konkurencieschopný podnik, financovaný z ESF, OP Vzdelávanie zameraný na vzdelávanie zamestnancov v sektore priemyslu národného hospodárstva.

Zúčastňujeme sa na OPEN DAYS v Bruseli – European Week of Regions and Cities, najvýznamnejšie podujatie Výboru regiónov.

V roku 2013: 2014: 2015:

poskytujeme asistenčné služby pri vypracovaní, implementácii, monitorovaní a finančnom riadení projektov.

Realizujeme projekt Konkurencieschopný priemyselný podnik zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti zamestnancov strojárenského, elektrotechnického a chemického priemyslu.

Začíname realizovať projekt VALORG v konzorciu 17 partnerov 5 krajín EÚ.

V roku 2016:

realizujeme projekt VALORG. Zameriavame sa na zelené pracovné miesta s podporou Ministerstva životného prostredia a Ústredia práce.

Pripravujeme projekty INTERREG v spolupráci s Rakúskom a Českou republikou.