CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
CIPE, a.s. Smiling people  

Simulačné hry


Od roku 2002 do roku 2007 sme boli exkluzívnym zástupcom francúzskej spoločnosti Cipe, ktorá je lídrom na svetovom trhu v oblasti aktívnej pedagogiky, vo vývoji a predaji podnikových hier.


 
 

Simulačné hry:

Just in time a reaktivita
Každý má v rámci podniku nejakú logistickú funkciu. Na obehu fyzických a informačných tokov sa podieľajú všetci bez rozdielu, či už ide o vývojové oddelenie, nákup, dielne, technické oddelenia alebo o predaj. ...
Hry: Just in time - Kanban, Reactik
Vertikálna čiara
Manažment tímov
Tímová práca a zlepšovanie zručností umožní podniku maximálne využitie svojich zdrojov. Opäť však treba prekonať staré taylorovské reflexy a presadzovať metódy práce v "ostrovčekoch", rozvíjať. ...                   
Hry: Pencil, Horizont
Horizontálna čiara asdd Horizontálna čiara
Komplexná kvalita
Ak je kvalita záležitosťou všetkých, tak by všetci zamestnanci mali poznať metódy, ktorými sa dá dosiahnuť. Pre naplnenie tohto cieľa, sme vypracovali sériu hier určených účastníkom, ktorí nemajú predchádzajúce. ...
Hry: Power 7, SPC Kit
Vertikálna čiara
Poznanie podniku
Je ťažké zmobilizovať zamestnancov podniku k spoločnému cieľu, ak nepoznajú chod svojej vlastnej firmy. Na riešenie tohto problému sme vytvorili skupinu nástrojov "Poznanie podniku". ...                   
Hry: MPE, Cash Kit, Podnik 21. storočia