CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Katalóg kurzov  

Katalóg kurzov CKV Consult, s.r.o.

Formy vedenia

Semináre sú realizované formou aktívnej účasti frekventantov. Modelujú a simulujú sa pracovné a profesné situácie z praxe, riešia sa prípadové štúdie a uplatňuje sa autoanalýza. Používa sa zážitkový skupinový tréning, koučovanie a mentorovanie. Spätná väzba sa zabezpečuje ihneď po ukončení aktivity (rozbor, videokamera) a následne sa korigujú niektoré formy aktivít, ktoré pôsobia v praxi rušivo alebo vedú ku konfliktom. Účastníci sú motivovaní k náročnej práci na sebe samom.

 

::Manažérske kompetencie

c.p.VZDELÁVACIE PROJEKTYPOČET DNÍ
MK01Motivácia a riadiace štýly2 dni
MK02Výberové a hodnotiace pohovory2 dni
MK03Vedenie porád2 dni
MK04Manažér v roli trénera, kouča2 dni
MK05Tímová práca a rozvoj tímu2 dni
MK06Príprava a vedenie obchodného rokovania2 dni
MK07Projektový manažment2 dni
MK08Tímová práca a rozvoj tímu2 dni
MK09Riadenie zmien2 dni
MK010Strategický manažment2 dni
MK011Vízia a poslanie firmy2 dni


::Špeciality

c.p.VZDELÁVACIE PROJEKTYPOČET DNÍ
SP01Kreatívny manažment2 dni
SP02Manažment stresu2 dni


::Obchodné kompetencie

por.č.VZDELÁVACIE PROJEKTYPOČET DNÍ
OK01Efektívne vedenie predajného rozhovoru2 dni
OK02Predajný cyklus3 dni
OK03Psychológia predaja a riešenie námietok2 dni
OK04Riešenie sťažností a zvládanie konfliktov2 dni
OK05Vyjednávacie a prezentačné schopnosti2 dni
OK06Starostlivosť o zákazníka2 dni
OK07Manažér ako tréner predajných zručností2 dni


::Všeobecné kompetencie

c.p.VZDELÁVACIE PROJEKTYPOČET DNÍ
VK01Time manažment1 deň
VK02Prezentačné zručnosti, práca s technikou2 dni
VK03Komunikácia, asertivita, argumentácia2 dni
VK04Spoločenská etiketa a protokol v praxi1 deň