CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
Vzdelávanie  

Vitajte na stránke CKV Consult

Pomáhame firmám, obciam, mestám a regiónom stať sa konkurencieschopnými v prostredí EÚ.

  • Poskytneme Vám asistenčné služby pri získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.

    informácia - príprava – tvorba - implementácia – vyhodnotenie projektu

  • Realizujeme projekty komplexného manažérskeho vzdelávania.
  • Ukážeme Vám, ako aj Vy môžete úspešne vzdelávať priamo vo Vašej firme pomocou simulačných hier.
 
 
   
::Novinky
Európska komisia šípka Projekt VALORG - Recovery of Organic Waste z programu PROGRESS, zameraný na zamestnanosť a sociálne inovácie, green jobs. Projekt realizujeme s partnerskými krajinami Belgicko, Francúzsko, Španielsko a Cyprus. Viac...
šípka Finančná gramotnosť - interaktívny tréning simulačnou hrou Finančná sloboda zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti, znalosť produktov finančného trhu, vzťahov medzi nimi a ich aktívneho využitia. Viac...
šípka Spoznajme Európsku úniu - interaktívny tréning simulačnou hrou zameraný na spoznanie histórie a európskej integrácie, fungovania Európskej únie, inštitúcií a orgánov, hospodárskej a menovej únie, Európa pre občanov. Viac...
Vertikálna čiara
::Realizujeme
Interreg SK-AT šípka Projekt NAREG - udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nachhaltige Regionale Ressourcennutzung, zameraný na zmysluplné a trvalo udržateľné riadenie tokov odpadov. Projekt je podporený z programu INTERREG Slovakia-Austria, v rámci Prioritnej osi / Prioritätsachse: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu / Beitrag zu einer smarten und integrativen grenzüberschreitenden Region a realizujeme ho v konzorciu 7 rakúskych a slovenských partnerov. Viac...
 
::Projekty
Konkurencieschopný podnik šípka Konkurencieschopný podnik – vzdelávací projekt zameraný na rozvoj kľúčových odborných a osobnostných kompetencií zamestnancov pracujúcich v sektore priemyslu a lektorov ďalšieho vzdelávania. Ukončené v roku 2013. Viac...
CFC - Certified Financial Consultant šípka CFC - Certified Financial Consultant je jedinečný projekt komplexného vzdelávania finančných poradcov vyvinutý v spolupráci so švajčiarskym inštitútom St. Gallen Institut Synthegra AG tímom renomovaných odborníkov. Ukončené v roku 2010. Viac...
PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja šípka PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná. Ukončené v roku 2008. Viac...
Európsky sociálny fond šípka Podnik 21. storočia - najnovšie trendy vzdelávania simulačnými podnikovými hrami na našich stredných školách nám pomohli priniesť ŠF EÚ. Ukončené v roku 2008. Viac...
šípka Pilotný vzdelávací a motivačný program - interaktívny tréning pomôže naštartovať svoju ďalšiu kariéru nezamestnaným v okresoch Senec, Pezinok. Ukončené v roku 2008. Viac...
::EÚ pre Slovensko
Európska únia šípka Pre programovacie obdobie 2014-2020 je vyčlenených pre Slovensko viac ako 15 miliárd EUR. Viac v dokumente Partnerská dohoda. Bruselom schválená verzia tu.
Schválené operačné programy tu.
šípka Pomoc EÚ pre programovacie obdobie 2014-2020 možno čerpať aj z komunitárnych programov a z programov cezhraničnej spolupráce.
Programy cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce tu.
šípka Aktuálne možnosti čerpania: Aj Vy môžete čerpať prostriedky z programov EÚ. Aktuálne výzvy zo ŠF EÚ tu.