CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Projekty  

Projekty


PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná

Charakterizácia projektu

V roku 2008 sme spracovali Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná, pre obdobie 2008 – 2013.

PHSR je základný programový dokument pre plnenie hlavnej úlohy samosprávy obce, ktorou je zabezpečenie všestranného rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov.

Je to strednodobý dokument, ktorý sa nepripravuje len pre jedno volebné obdobie, pre práve úradujúcu samosprávu, ale na 7-10 rokov. Jeho účelom je predostrieť ucelenú víziu rozvoja s jasne stanovenými prioritami, určiť akými smermi by sa obec mala v budúcnosti rozvíjať a k akým cieľom by mala smerovať. Má zabezpečiť kontinuitu v rozvoji obce, nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve. Formuluje ekonomické a sociálne záujmy občanov a zároveň je v súlade aj s prioritami regiónu, štátu i Európskej únie.

Dokument PHSR stiahnuť tu.