CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Projekty  

Projekty


Pilotný vzdelávací a motivačný program

Európsky sociálny fond

Realizácia projektu

V roku 2007 sme v spolupráci s ÚPSVaR realizovali v Senci, Pezinku a Dunajskej Lužnej interaktívny tréning, vzdelávací a motivačný program pre znevýhodnených evidovaných nezamestnaných.

Takto sme realizovali jednotlivé moduly projektu:

Oboznámenie nezamestnaných s projektom a výber záujemcov pre vzdelávacie programy.

Výber na ÚPSVaR v Senci   Výber v Dunajskej Lužnej
Výber na ÚPSVaR v Senci   Výber v Dunajskej Lužnej
 
Výber v Senci - nezamestnaní študujú info materiály   Záujemcovia podpisujú dohody o účasti na vzdelávaní
Výber v Senci - nezamestnaní študujú info materiály   Záujemcovia podpisujú dohody o účasti na vzdelávaní

::Podporno-motivačný modul

Info na dverách   Hľadáme dôvody znovu sa zamestnať   Takto prebieha motivačný tréning v skupinách
Info na dverách   Hľadáme dôvody znovu sa zamestnať   Takto prebieha motivačný tréning v skupinách
 
Tréning komunikácie   Tréning vystupovania v pracovných situáciách   Lektorka trénuje v Senci
Tréning komunikácie   Tréning vystupovania v pracovných situáciách   Lektorka trénuje v Senci

::Simulačné podnikové hry

Info na dverách   Firma v Pezinku   Zakladáme firmy v Senci
Info na dverách   Firma v Pezinku   Zakladáme firmy v Senci
 
Podnikateľka u bankára   Podnikateľské rozhodnutie   Skončíme so ziskom?
Podnikateľka u bankára   Podnikateľské rozhodnutie   Skončíme so ziskom?

::Škola PC

Na týchto PC sme začínali učiť   Už máme aj notebooky   Účastníci v Senci
Na týchto PC sme začínali učiť   Už máme aj notebooky   Účastníci v Senci
 
Lektor pomáha prekonávať strach z práce na PC   Už nám to ide   Trénujeme písanie listov
Lektor pomáha prekonávať strach z práce na PC   Už nám to ide   Trénujeme písanie listov
 
Využívame techniku pri výučbe na PC  
Využívame techniku pri výučbe na PC  

::Tréningový program

Praktický nácvik pracovného pohovoru   Príprava na pracovný pohovor
Praktický nácvik pracovného pohovoru   Príprava na pracovný pohovor
 
Spôsoby hľadania zamestnania   Lektor radí ako si zadeliť čas
Spôsoby hľadania zamestnania   Lektor radí ako si zadeliť čas

::Vypracovanie individuálnych akčných plánov

Vypracoval som si akčný plán   Ako si vypracovať podnikateľský plán
Vypracoval som si akčný plán   Ako si vypracovať podnikateľský plán

::Záverečná burza práce

Info na dverách   Úvodné informácie   Prezentácia pracovných agentúr
Info na dverách   Úvodné informácie   Prezentácia pracovných agentúr
 
Zamestnávame sa   Ponúkli nám zamestnanie   Aj starší dostali šancu
Zamestnávame sa   Ponúkli nám zamestnanie   Aj starší dostali šancu

::Podporné skupinky

Konzultácia s lektorom   Účastníci konzultujú akčné plány
Konzultácia s lektorom   Účastníci konzultujú akčné plány

::Individuálne konzultácie

Odborná rada absolventovi vzdelávacieho programu   Podpora pri hľadaní zamestnania
Odborná rada absolventovi vzdelávacieho programu   Podpora pri hľadaní zamestnania

::Slávnostné odovzdávanie certifikátov

Certifikáty pripravené na odovzdanie   Viceprimátorka Senca odovzdáva certifikát   Pohostenie na Mestskom úrade v Senci
Certifikáty pripravené na odovzdanie   Viceprimátorka Senca odovzdáva certifikát   Pohostenie na Mestskom úrade v Senci
 
Certifikáty v Pezinku   Viceprimátor Pezinka odovzdáva certifikát   Pohostenie na Mestskom úrade v Pezinku
Certifikáty v Pezinku   Viceprimátor Pezinka odovzdáva certifikát   Pohostenie na Mestskom úrade v Pezinku
 
Starosta Dunajskej Lužnej odovzdáva certifikát   Pohostenie na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej   Gratulujeme k ukončeniu kurzu
Starosta Dunajskej Lužnej odovzdáva certifikát   Pohostenie na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej   Gratulujeme k ukončeniu kurzu