CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Projekty  

Projekty


CFC – Certified Financial Consultant

Charakterizácia projektu

Jednotný a záväzný kvalifikačný systém, ktorého štandardy prevyšujú požiadavky smerníc EÚ určený pre sprostredkovateľov finančných produktov a služieb a finančných poradcov. Po absolvovaní ročného vzdelávania a úspešných skúškach validovaných švajčiarskou spoločnosťou, dostanú poradcovia titul "Certified Financial Consultant OVB".

V projekte zabezpečujeme

  • Vstupné a výstupné assessmenty a testovania
  • Slovenské verzie, učebné materiály a lektorovanie modulov

Foto z realizácie projektu

Realizácia projektu   Priebeh školenia
Realizácia projektu   Priebeh školenia
 
Slávnostné odovzdávanie certifikátov   Projektový tím
Slávnostné odovzdávanie certifikátov   Projektový tím
 
Lektorský tím   Priebeh projektu
Lektorský tím   Priebeh projektu